به اولین نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان خوش آمدید

با ثبت نام از طريق تکمیل فرم ذیل ، به رایگان از تمامی امکانات نرم افزار حسابداری ابرستان استفاده کنید.

پس از ثبت نام، کسب و کار دلخواه خود را ساخته و به مدت 14 روز به رايگان از نرم افزار حسابداری ابرستان با کليه امکانات ذيل بهرمند شويد.

- سیستم حسابداری ( چهار سطحی با تفصیلی شناور طرف حساب )
- سیستم خزانه ( دریافت، پرداخت، چک)
- سیستم خرید و فروش و محاسبه هوشمند بهای تمام شده کالای فروش رفته
- سیستم انبار داری کالا
- تعریف کاربران مختلف مدیر، حسابدار، انبار، .... .... و حقوق دسترسی
- داشبورد مديريتی حسابداری و کنترل جريان نقدينگی